İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme suyu ve proses suyu arıtma tesisleri, hamsu analiz değerleri göz önüne alınarak ve istenilen ürün suyu spektlerini sağlamak amacı ile birbirinden bağımsız veya birbiri ile entegre olarak çalışacak ön arıtma sistemlerinden, kum veya multimedya filtreleri,aktif karbon filtreleri ve membran teknolojili filtreleme sistemlerinden, su yumuşatma ve demineralizasyon proseslerini gerçekleştirecek ünitelerden oluşur.

 

Bir ön arıtma amacı ile kurulan kaskat havalandırma yapıları, havadaki oksijenin suya kazandırılarak ve çeşitli oksidant maddelerin kullanımı ile sudaki demir ve mangan gideriminin yapılmasını sağlanmaktadır. Koagülasyon ve Flokülasyon evreleri ile yüzeysel sularda bulunan türbiditenin ve yüksek askıda katı maddelerin uzaklaştırılması sağlanır. Kum ve multimedia filtreler, suyun içerdiği çökelebilir yapıdaki askıda katı maddelerin sudan arındırılmasını sağlar. Suya tat ve koku veren serbest klor ve organik maddeler aktif karbon filtreleri ile aktif karbon reaksiyonu sonucu sudan ayrılırlar. Membran filtrasyonu sayesinde bakteriler, virüsler, yüksek moleküler boyutlu proteinler ve organik maddeler sudan uzaklaştırılabilirler.Özellikle endüstriyel tesislerde ihtiyac duyulan proses suyu üretimi demineralizasyon uygulaması ile sağlanmaktadır.Demineralizasyon, suyun tüm minerallerinden arındırılıp saflaştırılması işlemidir. İyon değiştirici ve reverse osmosis uygulamaları ile demineralizasyon yapılabilir.

Yazılım departmanında geliştirilen üst düzey süpervizyon programları ile tesislerde enerji tasarrufu sağlanmakta, işletme ve işçilik maliyetleri ile beraber insan insiyatifine bağlı olması muhtemel hata durumları minimum seviyelere indirgenmektedir.

 

Rodos Elektrik ve Otomasyon, kurduğu remote I/O destekli otomasyon sistem çözümleri ile tesislerin devreye alma zamanını ve kablaj yoğunluğunu azaltarak sahada olabilecek kablo hata ihtimalini azaltır ve oluşacak muhtemel arızaların tesbit ve onarımını çabuklaştırır.

Müşteri talepleri doğrultusunda kurulan otomasyon kontrol sistemlerine, internet üzerinden erişim sağlanarak uzaktan servis hizmeti de verilebilmektedir.Bu sayede meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda, sisteme en kısa sürede müdahale edilip işletme devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

İşletme yetkililerinin de internet üzerinden tesisi uzak noktalardan izleyebilmeleri ve müdahale edebilmeleri isteğe bağlı olarak otomasyon sistem çözümleri kapsamında sunulmaktadır.

 

Ultrafiltrasyon ve Reverse Osmoz üniteleri ,

Ultrafiltrasyon sistemi suyun kimyasal yapısında hiç bir değişiklik yapmadan, fiziksel özelliklerinde ise maksimum oranda iyileştirme yaparak, suda bulunan askıda katı maddeler, bulanıklık ve en önemlisi bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamının giderilmesini sağlayan bir uygulamadır. Ultrafiltrasyon prosesi suyun UF membranlarından itilerek geçirilmesini kapsayan uf su üretim evresinden, ters yıkama pompalarının belli periyotlar ile UF membranlarını kendi ürettiği ürün suyunu kullanarak yıkadığı ters yıkama evresinden, ters yıkama pompaları ile beraber kimyasal dozaj pomplarının HCL,Naoh,Naclo ve Koagulant gibi kimyasalları dozlayarak yıkama yaptığı kimyasal yıkama evresinden, bu kimyasalların membranlar içerisinde tutularak virüs ve bakteriler için asidik ve bazik bir ortam oluşturulmasının amaçlandığı kimyasal bekleme evresinden ve kimyasal bekleme evresi sonunda membranların ters yıkama pompları ile uf ürün suyunu kullanarak yıkama yapıldığı ve yeniden su üretim evresine hazır hale gelmesinin amaçlandığı kimyasal durulama evresinden oluşur.

 

Reverse osmosis ve Ultrafiltrasyon sistemleri PLC ve SCADA/HMI yazılımları ile operatör müdahalesi gerektirmeden  tam otomatik kontrollü olarak yapılmaktadır. Giriş-çıkış basınç farkının (TMP) öngörülenden az veya fazla olması , çıkış ORP, İletkenlik gibi parametrelerin istenilenden farklı olması gibi sistemi trip ettirecek koşullar meydana gelmediği sürece proses durağansız tam otomatik kontrollü olarak devam eder. Sistem kapsamında bulunan Debi, Basınç, Sıcaklık, PH, ORP ve İletkenlik gibi parametreler anlık olarak izlenebilir ve database de saklanır. Değerler İstenilen tarih ve zaman aralığında rapor olarak alınabilir.

Bu değerlerin, öngörülen ve set edilen proses değerlerinden farklı olduğu durumlarda sistem operatör ikazı  vererek bekleme konumuna geçer.

İçme Suyu ve Proses Suyu  Arıtma Tesisleri  Elektrik Otomasyon Kontrol Sisteminin Özellikleri ;

 

* İçme suyu ve proses arıtma tesisleri otomasyonu kapsamında, tesislerdeki tüm prosesler isteğe bağlı olarak otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir.

* Tam otomatik kontrole dayalı otomasyon sisteminde, her ünite ve ekipman kendine uygun olarak geliştirilen proses algoritması ile operatör müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak devreye girip çıkar. Bu sayede gereksiz yere pompa/motor çalışması önlenerek enerji tasarrufu sağlanır ve işletme/işçilik maliyetleri ile beraber insan insiyatifine bağlı olması muhtemel hatalar durumları minimum seviyelere indirgenerek tesis işletme verimliliği maksimum seviyede tutulur.

* Prosesin her aşamasının izlenmesi, kritik noktaların sürekli kayıt altında tutulması ve işletme verimliliğinin gözlenebilmesi amacı ile geçmişe dönük tüm data ve proses verilerinin sorgulanarak rapor olarak alınması sağlanmaktadır.

* Basınç, sıcaklık , debi, vb.. gibi istenilen her analog sinyal için zamana bağlı değer değişimlerinin izlenebildiği analog sinyal trendleri otomasyon sisteminde sunulmaktadır.

* Tesis bünyesindeki tüm ekipmanların görev durumları anlık olarak izlenir ve meydana gelebilecek bir arıza durumuna en kısa zamanda müdahale sağlanabilir.

* İşçilik maliyetlerini minimum,tesis verimliliğini maksimum seviyede tutmak amacı ile geliştirilen otomasyon kontrol sisteminde motor,pompa gibi ekipmanların arıza durumları anlık olarak izlenebildiği gibi geçmişe dönük sorgulama da yapılarak ekipman hakkında geniş bir zaman aralığı kapsamlı arıza,çalışma ve performans bilgisine sahip olunur.

* Tesis bünyesindeki tüm motor ve pompalar için anlık ve toplam çalışma süreleri kayıt altına alınır, bunlardan eş görevli motorlar için eş yaşlandırma yapılarak mekanik yıpranmanın orantılı olması sağlanmaktadır.

 

Faaliyetlerimiz Kapsamında İçme Suyu  Arıtma Tesisleri Hizmet ve Çözümlerimiz;

 • İçme suyu ve proses suyu arıtma tesisleri anahtar teslim elektrik ve otomasyon sistemleri,
 • Pompa istasyonları elektrik ve otomasyon sistemleri,
 • Uzak noktaların (kuyu,depo,giriş yapıları,pompa istasyonları vb..) RF veya modem hatlar ile kablosuz otomasyon sistemlerinin kurulması ve arıtma tesisleri otomasyon sistemlerine entegrasyonlarının yapılması,
 • Reverse osmosis ve Ultrafiltrasyon üniteleri elektrik ve otomasyon sistemleri,
 • Ön arıtma sistemleri, klasik ve membran teknolojili filtrasyon üniteleri,su yumuşatma ve demineralizasyon tesisleri elektrik ve otomasyon sistemleri,
 • Deniz suyu arıtma tesisleri elektrik ve otomasyon sistemleri
 • Elektrik projelendirme,koordinasyon ve yönetimi
 • Enerji nakil hattı, AG-OG enerji dağıtımı, enerji izleme ve raporlama sistemleri
 • MCC, MDB ve kompanzasyon sistemleri
 • DCS, PLC / RTU ve SCADA sistemleri ile proses otomasyonu ve saha mühendislik hizmetleri
 • Enstrümantasyon, yazılım, imalat, test, montaj ve devreye alma
 • Sistem mühendisliği,tasarım,modernizasyon ve sistem entegrasyonu hizmetleri.